Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0041


Teren: 

Polska północna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka bateria artylerii nadbrzeżnej "Schleswig-Holstein"
Lokalizacja Hel
Opis obiektu Stanowisko ogniowe  ( jedyne całkowicie dostępne, trzecie stanowisko jest przebudowane na magazyn ale można je oglądać z zewnątrz ). Zbudowane w latach 1939-1940. Posiadało schron dla załogi z zapleczem socjalnym , magazyny pocisków, maszynownie, zbiorniki na wodę, paliwo, ogrzewanie, wentylację itp. Wymiary ok. 60x30 metrów, stropy grubości od 1,5 do 2,5 m. Wykonane zostało jako jednokondygnacyjny schron naziemny. Cała bateria składała się z trzech stanowisk ogniowych dwóch magazynów amunicyjnych (niedostępne) i dziewięciokondygnacyjnej wieży obserwacyjnej na której był dalmierz (dostępna, zwana popularnie mysią wieżą). Wraz ze zmieniającą się sytuacją militarną w Europie-atak na ZSSR, bateria straciła swoje znaczenie i została zdemontowana. Działa przeniesiono do północnej Francji w okolice miejscowości Sangatte i nazwano Baterią "Lindemann". 

Stan zachowania - rok 2000 - jak na fortyfikacje niemiecka jest zadziwiająco dobry. Zachowane są: część wentylacji (kanały wentylacyjne, obudowy wentylatorów, filtr ,kolektor rozdzielczy powietrza zawory nadmiarowe powietrza); zbiorniki paliwa; wody; podgrzewacz wody sanitarnej, cześć armatury; wózki do transportu ładunków miotających, szyny systemu transportowego pocisków i ładunków. Brak wszystkich zamknięć pancernych za wyjątkiem paru drzwi wewnętrznych.

Stan zachowania - rok 2007 - W schronach mieści się Muzeum Obrony Wybrzeża Odremontowano schron stanowiska ogniowego oraz wieży kierowania ogniem. Widać że w odrestaurowanie schronów włożono bardzo wiele pracy. Ale efekty są wspaniałe. W odmalowanych i wyposażonych w pancerne drzwi i okiennice pomieszczeniach znajdują się różne ekspozycje związane z wojskowością i historią.  W części pomieszczeń znajdują się zdjęcia prezentujące budowę podobnych obiektów na Wale Atlantyckim. Zwiedzić można właściwie wszystkie pomieszczenia oraz wejść na strop schronu. Przed schronem wystawa sprzętu m.in. czołg T-34. [więcej] (Forti 2007)

 

Opis dojazdu Droga wjazdowa do miejscowości Hel. Przed rogatkami miasta znajdują się małe parkingi po obu stronach drogi. W prawo można dojść do wieży kierowania ogniem a w lewo do głównego schronu, stanowiska ogniowego. (Forti 2007)
Autor wpisu

 

Oskar oskar@life.pl
Inne informacje Półwysep Helski jest bardzo ciekawym miejscem dla osób
zainteresowanych fortyfikacjami. Znajdują się tam polskie przedwojenne
schrony bojowe pozycji głównej obrony Rejonu Umocnionego Hel, polskie i
niemieckie baterie artyl. stałej, plot, i nadbrzeżnej.
Uwagi

 

 

Zobacz też:  Bateria w Trondenes (3x 406mm) ,
 Dane techniczne dział 406mm  
Więcej informacji o Baterii Schleswig Holstein 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006