Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0023


Teren: 

Polska wschodnia

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Sowiecka Linia Mołotowa, Osowiecki R.U.
Lokalizacja Punkt Oporu "Gromadzyn", 5 km na wschód od Kolna
Opis obiektu Zespół sowieckich schronów bojowych tworzących punkt oporu ulokowany na wzgórzu na wschód od wsi Gromadzyn. Różne obiekty, od jedno izbowych po dwustronne kaponiery dla ckm i armat ppanc, pancerzy nie osadzono, wyposażenia brak.
Opis dojazdu brak
Autor wpisu

 

jagmin@kki.net.pl
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / 2006